logo logo
logo bip

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XXI sesji Rady w dniu 29.06.2000r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Kościana na 2000 r.

XXI/223/2000

 223

 

2.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie

XXI/224/2000

 224

 

3.

powołania przedstawicieli Rady Miejskiej Kościana do składu komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola Nr 4 w Kościanie

XXI/225/2000

 225

 

4.

powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola Nr 4 w Kościanie

XXI/226/2000

 226

 

5.

wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kościanie

XXI/227/2000

 227

 

6.

wyboru członków Kolegium ds. Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Kościanie

XXI/228/2000

 228

 

7.

nadania nazw ulicom

XXI/229/2000

 229

 

8.

przyjęcia spadku

XXI/230/2000

 230

 

9.

odwołania ze składu Komisji Planowania, Działalności Gospodarczej i Rozwoju Miasta Rady Miejskiej Kościana

XXI/231/2000

 231

 

Lista wiadomości