logo logo
logo bip

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XXIII sesji Rady w dniu 19.09.2000r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Kościana na 2000 r.

XXIII/234/2000

 234

 

2.

zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

XXIII/235/2000

 235

 

3.

wykonywania przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kościanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu kościańskiego

XXIII/236/2000

 236

 

4.

zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie nadanego Uchwałą nr XLVIII/499/98 Rady Miejskiej Kościana z dnia 24.03.1998 r.

XXIII/237/2000

 237

 

5.

zmiany Uchwały Nr XLIII/444/97 Rady Miejskiej Kościana dotyczącej Statutu Kościańskiego Ośrodka Kultury z późniejszą zmianą (Uchwała Nr XVIII/194/2000 z dnia 24 lutego 2000 r.)

XXIII/238/2000

 238

 

6.

zmiany uchwały nr XV/163/99 Rady Miejskiej Kościana z dnia 25.11.1999 r.

XXIII/239/2000

 239

 

7.

zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Kościanie przy ul. Bocznej

XXIII/240/2000

 240

 

8.

zaliczenia dróg położonych na terenie miasta do kategorii dróg gminnych

XXIII/241/2000

 241

 

9.

odstąpienia od utworzenia związku międzygminnego pod nazwą Nadobrzański Związek Gmin „Obra"

XXIII/242/2000

 242

 

10.

upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Kościana

XXIII/243/2000

 243

 

Lista wiadomości