logo logo
logo bip

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XXIV sesji Rady w dniu 9.11.2000r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

przyjęcia wyników kontroli i zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej

XXIV/244/2000

 244

 

2.

emisji obligacji komunalnych

XXIV/245/2000

 245

 

3.

zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Kościana na 200 r.

XXIV/246/2000

 246

 

4.

sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Północnej

XXIV/247/2000

 247

 

5.

zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Kaźmierczaka w trybie bezprzetargowym

XXIV/248/2000

 248

 

6.

zbycia nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Wyzwolenia w trybie bezprzetargowym

XXIV/249/2000

 249

 

7.

zbycia w trybie bezprzetargowym działki położonej w Kościanie na zapleczu ul. Zawadzkiego

XXIV/250/2000

 250

 

8.

poszerzenia zakresu obowiązywania uchwały nr XVIII/195/2000 Rady Miejskiej Kościana z dnia 24.02.2000 r.

XXIV/251/2000

 251

 

9.

zatwierdzenia zmian w Statucie Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie

XXIV/252/2000

 252

 

10.

zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kościanie

XXIV/253/2000

 253

 

11.

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Drogowej w Kościanie

XXIV/254/2000

 254

 zał.

 

12.

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Miejskiego Zakładu Zieleni i Oczyszczania Miasta Kościana

XXIV/255/2000

 255

  zał.

 

13.

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie

XXIV/256/2000

 256

 zał.

 

14.

zmiany Uchwały Nr XI/118/99 Rady Miejskiej Kościana z 27.05.1999 r. w sprawie ustalenia diet dla przewodniczącego, radnych, członków komisji Rady Miejskiej Kościana, przewodniczących zarządów osiedli w Kościanie

XXIV/257/2000

 257

 

15.

zmiany wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Miasta Kościana

XXIV/258/2000

 258

 

16.

utrzymania w mocy § 10 uchwały Rady Miejskiej Kościana z dnia 27.01.1998 r. nr XLVI/481/98 w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych

XXIV/259/2000

 259

 

 

Lista wiadomości