logo logo
logo bip

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XXVII sesji Rady w dniu 8.02.2001r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej

XXVII/294/01

 294

 

2.

zmiany budżetu miasta Kościana na 2001r.

XXVII/295/01

 295

 

3.

likwidacji Samorządowego Przedszkola nr 4 w Kościanie ul. Bączkowskiego 11a

XXVII/296/01

 296

 

4.

zmiany uchwały określającej stawki czynszu regulowanego za lokale mieszkalne

XXVII/297/01

 297

 

5.

zmiany uchwały o zasadach sprzedaży mieszkań komunalnych

XXVII/298/01

 298

 

6.

ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej

XXVII/299/01

 299

 

7.

uchylenia uchwał Rady Miejskiej Kościana

XXVII/300/01

 300

 

8.

wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

XXVII/301/01

 301

 

9.

przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kościana do Energetyki Poznańskiej S.A. z siedzibą w Poznaniu, Zakład Energetyczny w Kościanie

XXVII/302/01

 302

 

Lista wiadomości