logo logo
logo bip

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XXX sesji Rady w dniu 5.04.2001r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

określenia regulaminu konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kościanie i pracy komisji konkursowej powołanej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora tej szkoły

XXX/307/01

 307

 

2.

upoważnienia Zarządu Miasta Kościana do powoływania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

XXX/308/01

 308

 

3.

zmian budżetu miasta Kościana na 2001r.

XXX/309/01

 309

 

4.

zmiany sposobu zabezpieczenia kredytu w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Poznaniu na budowę wysypiska odpadów w Bonikowie

XXX/310/01

 310

 

5.

zmiany sposobu zabezpieczenia kredytu w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej osiedla Gurostwo

XXX/311/01

 311

 

6.

zmiany Uchwały nr XXV/268/2000 z dnia 21.12.2000r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej na 2001r. za czynności urzędowe wykonywane przez Urząd Miejski w Kościanie nie podlegające przepisom ustawy o opłacie skarbowej

XXX/312/01

 312

 

7.

zasad korzystania z miejskich placów gier i zabaw

XXX/313/01

 313

 

8.

powołania doraźnej Komisji Lokalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych, Wspierania Małej i Średniej Przedsiębiorczości Rady Miejskiej Kościana

XXX/314/01

 314

 

9.

zmiany Uchwały nr XXVII/298/01 z dnia 8.02.2001r. Rady Miejskiej Kościana w sprawie zmiany uchwały o zasadach sprzedaży mieszkań komunalnych

XXX/315/01

 315

 

10.

zmiany Uchwały nr XXVIII/304/01 z dnia 14.03.2001r. dotyczącej nabycia nieruchomości od Spółki Akcyjnej „Reemtsma Polska"

XXX/316/01

 316

 

Lista wiadomości