logo logo
logo bip

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XXXI sesji Rady w dniu 26.04.2001r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

rozparzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kościana za 2000r. oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Kościana

XXXI/317/01

 317

 

2.

zmian budżetu miasta Kościana na 2001r.

XXXI/318/01

 318

 

3.

powołania przedstawicieli Rady Miejskiej Kościana do składu komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kościanie

XXXI/319/01

 319

 

4.

powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kościanie

XXXI/320/01

 320

 

5.

nabycia nieruchomości gruntowych pod drogę

XXXI/321/01

 321

 

6.

odwołania ze składu Komisji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Kościana

XXXI/322/01

 322

 

Lista wiadomości