logo logo
logo bip

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XXXVII sesji Rady w dniu 25.10.2001r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zmian budżetu miasta Kościana na 2001 r.

XXXVII/368/01

 368

 

2.

upoważnienia Zarządu Miasta Kościana do wypowiedzenia porozumienia pomiędzy Wojewodą Leszczyńskim a Zarządem Miasta Kościana z dnia 29 maja 1992 r. w sprawie powierzenia zarządowi miasta prowadzenia spraw dot. dróg wojewódzkich

XXXVII/369/01

 369

 

3.

sprzedaży nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Wojciecha Maya 50

XXXVII/370/01

 370

 

4.

nabycia nieruchomości gruntowej pod drogę

XXXVII/371/01

 371

 

5.

utraty mocy prawnej Uchwały Rady Miejskiej Kościana Nr XXXII/277/93 z dnia 1 czerwca 1993 r.

XXXVII/372/01

 372

 

6.

zmiany uchwały Rady Miejskiej Kościana Nr XXV/272/2000 z dnia 21.12.2000 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2001

XXXVII/373/01

 373

 

7.

zmiany Uchwały Nr V/53/90 Rady Miejskiej Kościana z dnia 30.10.1990 r. w sprawie utworzenia osiedli w mieście Kościanie

XXXVII/374/01

 374

 

8.

zmiany Uchwały Nr VII/70/99 Rady Miejskiej Kościana z dnia 4.03.1999 r. w sprawie  powołania Zespołu Szkół Nr 1 w Kościanie

XXXVII/375/01

 375

 

9.

zmiany Uchwały Nr VII/71/99 Rady Miejskiej Kościana z dnia 4.03.1999 r. w sprawie  powołania Zespołu Szkół Nr 2 w Kościanie

XXXVII/376/01

 376

 

10.

zmiany Uchwały Nr VII/72/99 Rady Miejskiej Kościana z dnia 4.03.1999 r. w sprawie  powołania Zespołu Szkół Nr 3 w Kościanie

XXXVII/377/01

 377

 

Lista wiadomości