logo logo
logo bip

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XXXIX sesji Rady w dniu 10.12.2001r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2002 r.

XXIX/394/01

 394

 

Lista wiadomości