logo logo
logo bip

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

podjęcia inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską Kościana w budżecie miasta na 2001r.

XXXII/323/01

 323

 

2.

zmian budżetu miasta Kościana na 2001r.

XXXII/324/01

 324

 

3.

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu złotych dla pracowników Zespołu Szkół nr 2 w Kościanie nie będących nauczycielami

XXXII/325/01

 325

 

4.

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Zespołu Szkół nr 1 w Kościanie nie będących nauczycielami

XXXII/326/01

 326

 

5.

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie nie będących nauczycielami

XXXII/327/01

 327

 

6.

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Szkoły Podstawowej nr 2 w Kościanie nie będących nauczycielami

XXXII/328/01

 328

 

7.

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie nie będących nauczycielami

XXXII/329/01

 329