logo logo
logo bip

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej

XXXIV/339/01

 339

 

2.

zmian budżetu miasta Kościana na 2001r.

XXXIV/340/01

 340

 

3.

utworzenia dodatkowych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

XXXIV/341/01

 341

 

4.

zasad korzystania z miejskich placów gier i zabaw

XXXIV/342/01

 342

 

5.

opłat za przyjmowane odpady komunalne na Miejskim Składowisku odpadów Komunalnych w Bonikowie

XXXIV/343/01

 343

 

6.

powołania przedstawicieli Rady Miejskiej Kościana do składu komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 8 w Kościanie

XXXIV/344/01

 344

 

7.

powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 8 w Kościanie

XXXIV/345/01

 345

 

8.

określenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum Regionalnego w Kościanie

XXXIV/346/01

 346

 

9.

powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Regionalnego w Kościanie

XXXIV/347/01

 347

 

10.

ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum Regionalnego w Kościanie

XXXIV/348/01

 348

 

11.

wyrażenia woli zawarcia umowy o partnerstwie miast: Kościana i Istry (Rosja)

XXXIV/349/01

 349