logo logo
logo bip

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2002 r.

XXIX/394/01

 394