logo logo
logo bip

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zmian budżetu miasta Kościana na 2001r.

XXXV/350/01

 350

 

2.

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar położony w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej w granicach działek o nr ewid. 1845 i 1846

XXXV/351/01

 351

 

3.

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar położony w Kościanie przy ul. Surzyńskiego w granicach działek o nr ewid. 700/1, 700/2

XXXV/352/01

 352

 

4.

rozwiązania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kościanie i uchylenia Uchwały nr XII/128/99 Rady Miejskiej Kościana z dnia 24.06.1999r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kościanie

XXXV/353/01

 353

 

5.

zmiany Uchwały nr X/105/99 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29.04.1999r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Kościana miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów oraz liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

XXXV/354/01

 354

 

6.

stawek opłaty targowej i miejsc targowiskowych na terenie miasta Kościana

XXXV/355/01

 355

 

7.

współdziałania z innymi gminami powiatu kościańskiego w wykonywaniu zadań edukacji publicznej

XXXV/356/01

 356

 

8.

zmiany uchwały określającej stawki czynszu regulowanego za lokale mieszkalne

XXXV/357/01

 357