logo logo
logo bip

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zmian budżetu miasta Kościana na 2001 r.

XXXVI/358/01

 358

 

2.

zmiany Uchwały Nr XIII/133/99 Rady Miejskiej Kościana z dnia 9.09.1999 r. w sprawie trybu udzielenia, sposobu rozliczania i kontroli dotacji na cele publiczne podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku

XXXVI/359/01

 359

 

3.

sprzedaży nieruchomości położonych w Nowym Dębcu

XXXVI/360/01

 360

 

4.

sprzedaży nieruchomości położonej na zapleczu ul. Orląt Polskich

XXXVI/361/01

 361

 

5.

zmiany uchwały nr XXXIII/338/01 Rady Miejskiej Kościana z dnia 21.06.2001 r.

XXXVI/362/01

 362

 

6.

uchylenia uchwały nr XLV/463/97 z dnia 29.12.1997 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana

XXXVI/363/01

 363

 

7.

uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana"

XXXVI/364/01

 364 (1)
 364 (2)
 364 (3)
 364 (4)
 364 (5)
 364 (6)
 364 (7)
 364 (8)
 364 (9)
 364 (10)
 364 (11)
 364 (12)
 364 (13)
 364 (14)
 364 (15)
 364 (16)
 364 (17)
 364 (18)
 364 (19)
 364 (20)
 364 (21)

 

8.

zmiany uchwały Rady Miejskiej Kościana Nr XXXV/353/01 z dnia 30.08.2001 r. w sprawie rozwiązania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kościanie i uchylenia uchwały Nr XII/128/99 Rady Miejskiej Kościana z dnia 24.06.1999 r. w sprawi ustalenia wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kościanie

XXXVI/365/01

 365

 

9.

uchylenia uchwały Nr XXIII/195/92 Rady Miejskiej Kościana z dnia 16.06.1992 r. w sprawie czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności w mieście Kościanie

XXXVI/366/01

 366

 

10.

zmiany wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Miasta Kościana

XXXVI/367/01

 367