logo logo
logo bip

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zmiany uchwały nr XLVIII/475/02 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29.08.2002 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

II/3/02

 3

 

2.

zmiany uchwały nr XLVIII/476/02 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29.08.2002 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

II/4/02

 4

 

3.

zmian budżetu miasta Kościana na 2002 r.

II/5/02

 5

 

4.

upoważnienia wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Kościana

II/6/02

 6

 

5.

wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej Kościana

II/7/02

 7

 

6.

ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Kościana

II/8/02

 8

 

7.

ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kościana

II/9/02

 9

 

8.

ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Kościana

II/10/02

 10

 

9.

wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Miasta Kościana

II/11/02

 11

 

10.

ustalenia zakresu czynności w sprawach prawa pracy wykonywanych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Kościana wobec Burmistrza Miasta Kościana

II/12/02

 12

 

11.

powierzenia Burmistrzowi Miasta Kościana uprawnień do ustalania cennika za usługi świadczone przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Drogowej w Kościanie

II/13/02

 13

 

12.

powierzenia Burmistrzowi Miasta Kościana uprawnień do ustalania opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Kościanie

II/14/02

 14

 

13.

powierzenia Burmistrzowi Miasta Kościana uprawnień do ustalania cen i opłat za usługi komunalne świadczone przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie

II/15/02

 15

 

14.

zmiany uchwały nr XXXIV/343/01 Rady Miejskiej Kościana z dnia 12.07.2001 r. w sprawie opłat za przyjmowane odpady komunalne na Miejskim Składowisku Odpadów Komunalnych w Bonikowie

II/16/02

 16