logo logo
logo bip

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zmian budżetu miasta Kościana na 2002 r.

III/17/02

 17

 

2.

obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 q przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na 2003 r. na terenie miasta Kościana

III/18/02

 18

 

3.

zasad poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej w miejscach targowiskowych na terenie miasta Kościana

III/19/02

 19

 

4.

wprowadzenia opłaty administracyjnej na 2003 r. za czynności urzędowe wykonywane przez Urząd Miejski w Kościanie nie podlegające przepisom ustawy o opłacie skarbowej

III/20/02

 20

 

5.

podatku od nieruchomości na 2003 r.

III/21/02

 21

 

6.

określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2003 r.

III/22/02

 22

 

7.

ustalenia stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru w 2003 r.

III/23/02

 23

 

8.

zmiany Uchwały nr XXIII/235/2000 Rady Miejskiej Kościana z dnia 19.09.2000 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania

III/24/02

 24