logo logo
logo bip

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej Kościana

IV/25/02

 25

 

2.

wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana oraz ustalenia składu osobowego tejże komisji

IV/26/02

 26

 

3.

zmiany Uchwały nr XLVIII/475/02 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29.08.2002 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

IV/27/02

 27

 

4.

zmian budżetu miasta Kościana na 2002 r.

IV/28/02

 28 (1)
 28 (2)

 

5.

określenia wzorów formularzy stosowanych w podatku od nieruchomości

IV/29/02

 29

 

6.

określenia wzorów formularzy stosowanych w podatku rolnym

IV/30/02

 30

 

7.

określenia wzorów formularzy stosowanych w podatku leśnym

IV/31/02

 31

 

8.

zmiany Uchwały nr XXVIII/291/96 Rady Miejskiej Kościana z dnia 26.06.1996 r. w sprawie ustalenia granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne w Kościanie w rejonie ulic Kruczkowskiego i Podgórna

IV/32/02

 32

 

9.

zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Piłsudskiego, Gostyńskiej i Berwińskiego w Kościanie, obejmującej teren oznaczony symbolem: 6UI - tereny usług innych (działki nr 2570, 2573 i 2574/3) na tereny zabudowy mieszkaniowej z możliwością realizacji usług nieuciążliwych

IV/33/02

 33

 

10.

zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w Kościanie przy Placu Wolności 9-10

IV/34/02

 34

 

11.

powołania Komisji Mieszkaniowej

IV/35/02

 35

 

12.

zmiany Uchwały nr XLVIII/493/02 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29.08.2002 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Małej i Średniej Przedsiębiorczości z siedzibą w Kościanie

IV/36/02

 36

 

13.

przyjęcia Miejskiego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2003

IV/37/02

 37

 

14.

zmiany Uchwały nr XXVIII/245/93 Rady Miejskiej Kościana z dnia 16 lutego 1993 r. w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu

IV/38/02

 38

 

15.

używania materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym

IV/39/02

 39