logo logo
logo bip

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zmiany Uchwały nr XLI/410/01 Rady Miejskiej Kościana z dnia 28.12.2001r. w sprawie zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kościanie na rok 2002

L/508/02

 508

 

2.

zmian budżetu miasta Kościana na 2002r.

L/509/02

 509

 

3.

statutu Gminy Miejskiej Kościana

L/510/02

 510 (1)
 510 (2)
 510 (3)

 

4.

zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie nadanego Uchwałą nr XLVIII/499/98 Rady Miejskiej Kościana z dnia 24.03.1998r. zmienionego Uchwałą nr XXIII/237/2000 Rady Miejskiej Kościana z dnia 19 września 2000r.

L/511/02

 511

 

5.

uchylenia Uchwały nr XLVIII/491/02 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29.08.2002r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów" z siedzibą w Czempiniu

L/512/02

 512

 

6.

uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie

L/513/02

 513 (1)
 513 (2)

decyzja nadzoru Wojewody Wielkopolskiego PN.II-Le-0911/170/02 z 15.11.2002 r.

7.

zmiany Uchwały nr XVI/165/99 Rady Miejskiej Kościana z dnia 16.12.1999r. w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez przedszkola samorządowe w mieście Kościanie

L/514/02

 514

 

8.

dodatkowego oznaczenia taksówek w mieście Kościanie

L/515/02

 515

 

9.

liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką na obszarze miasta Kościana na rok 2003

L/516/02

 516

 

10.

przekazania dotacji dla Powiatu Kościańskiego na realizację współfinansowania kształcenia dwóch osób w organizowanym przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych Studium Europejskim

L/517/02

 517

 

11.

zmiany wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Miasta Kościana

L/518/02

 518