logo logo
logo bip

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

wstąpienia pana Jerzego Tycnera w miejsce radnej Sabiny Bresińskiej

V/40/03

 40

 

2.

zmian budżetu miasta Kościana na 2002 r.

V/41/03

 41

 

3.

wykazu wydatków w budżecie miasta Kościana, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2002

V/42/03

 42

 

4.

uchwalenia budżetu miasta Kościana na 2003 r.

V/43/03

 43 (1)
 43 (2)
 43 (3)
 43 (4)

 

5.

o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana

V/44/03

 44