logo logo
logo bip

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej

XLII/419/02

 419

 

2.

zmian budżetu miasta Kościana na 2002r.

XLII/420/02

 420

 

3.

zmiany Uchwały nr XLI/410/01 Rady Miejskiej Kościana z dnia 28.12.2001r. dotyczącej  zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kościanie na rok 2002

XLII/421/02

 421

 

4.

ustalenia procedur zbycia udziałów Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kościanie

XLII/422/02

 422

 

5.

złożenia oświadczenia woli o przyjęcie darowizny na rzecz miasta Kościana

XLII/423/02

 423

 

6.

przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w 3-letnie ponadgimnazjalne I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie

XLII/424/02

 424

 

7.

wykonywania zadań z zakresu właściwości powiatu dotyczących dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Kościana

XLII/425/02

 425

 

8.

przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kościana do Energetyki Poznańskiej S.A. z siedzibą w Poznaniu, Zakład Dystrybucji w Kościanie

XLII/426/02

 426

 

9.

przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kościana do Energetyki Poznańskiej S.A. z siedzibą w Poznaniu, Zakład Energetyczny w Kościanie

XLII/427/02

 427

 

10.

utworzenia Stowarzyszenia Miast i Gmin położonych przy drodze ekspresowej Poznań - Wrocław „PIĄTKA"

XLII/428/02

 428

 

11.

sprzedaży oraz zamiany nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Gostyńskiej

XLII/429/02

 429