logo logo
logo bip

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zmian budżetu miasta Kościana na 2002r.

XLIII/430/02

 430

 

2.

przystąpienia do czynności związanych z wyborem Banku wykonującego obsługę budżetu Miasta Kościan

XLIII/431/02

 431

 

3.

powołania Komisji Przetargowej

XLIII/432/02

 432

 

4.

reorganizacji Miejskiego Zakładu Zieleni i Oczyszczania Miasta w Kościanie poprzez wydzielenie części składników jego mienia i utworzenie zakładu budżetowego Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie

XLIII/433/02

 433

 

5.

ustalenia Statutu Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie

XLIII/434/02

 434

 

6.

przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Zakład Zieleni i Oczyszczania Miasta w Kościanie" w jednoosobową spółkę gminy miejskiej Kościana

XLIII/435/02

 435

 

7.

zaliczenia dróg położonych na terenie miasta do kategorii dróg gminnych

XLIII/436/02

 436

 

8.

zmiany Uchwały Rady Miejskiej Kościana nr XXV/287/2000 z dnia 21.12.2000

XLIII/437/02

 437

 

9.

uznania i ochrony prawnej Parku Miejskiego im. Kajetana Morawskiego w Kościanie

XLIII/438/02

 438

 

10.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy

XLIII/439/02

 439

 

11.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy

XLIII/440/02

 440