logo logo
logo bip

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

przyjęcia protokółu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana z kontroli funkcjonowania systemu monitoringu w Kościanie oraz przyjęcia zaleceń pokontrolnych

XLIX/494/02

 494

 

2.

przekazania środków dla Powiatu Kościańskiego w ramach pomocy finansowej na realizację programu „Mam swój kąt - nie jestem sam"

XLIX/495/02

 495

 

3.

przekazania środków dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia

XLIX/496/02

 496

 

4.

zmian budżetu miasta Kościana na 2002r.

XLIX/497/02

 497 (1)
 497 (2)

 

5.

zmiany sposobu zabezpieczenia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę oczyszczalni ścieków

XLIX/498/02

 498

 

6.

przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kościana do Energetyki Poznańskiej S.A. Zakład Dystrybucji Energii Rejon Dystrybucji Kościan

XLIX/499/02

 499

 

7.

zasad polityki czynszowej

XLIX/500/02

 500

 

8.

powołania Młodzieżowej Rady Miasta Kościana

XLIX/501/02

 501 (1)
 501 (2)
 501 (3)

 

9.

zmiany Uchwały nr VII/65/99 Rady Miejskiej Kościana z dnia 4.03.1999r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w mieście Kościanie oraz granic ich obwodów

XLIX/502/02

 502

 

10.

zmiany Uchwały nr VII/69/99 Rady Miejskiej Kościana z dnia 4.03.1999r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów w mieście Kościanie oraz granic ich obwodów

XLIX/503/02

 503

 

11.

wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta Kościana oraz dalszego postępowania z nimi

XLIX/504/02

 504

 

12.

zmian w Regulaminie Straży Miejskiej w Kościanie

XLIX/505/02

 505

 

13.

wygaśnięcia mandatu radnego

XLIX/506/02

 506

 

14.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Energetyką Poznańską S.A. w Poznaniu ul. Nowowiejskiego 11 w zakresie kompleksowej usługi modernizacji oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta Kościana

XLIX/507/02

 507