logo logo
logo bip

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zmian budżetu miasta Kościana na 2002r.

XLVII/465/02

 465 (1)
 465 (2)
 465 (3)

 

2.

zbycia udziałów Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kościanie

XLVII/466/02

 466

 

3.

podziału miasta na okręgi wyborcze, ustalenia granic i numerów okręgów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

XLVII/467/02

 467

 

4.

utworzenia obwodów głosowania w mieście Kościanie

XLVII/468/02

 468

 

5.

utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do ran gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich

XLVII/469/02

 469

 

6.

uchylenia Uchwały nr XLV/453/02 Rady Miejskiej Kościana z dnia 25.04.2002r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana

XLVII/470/02

 470

 

7.

o oprzystąpieniu do sporządzania zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana

XLVII/471/02

 471

 

8.

sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Łąkowej

XLVII/472/02

 472

 

9.

likwidacji środków specjalnych pod nazwą: Miejski Ośrodek Wypoczynkowy w Nowym Dębcu

XLVII/473/02

 473

 

10.

wygaśnięcia mandatu

XLVII/474/02

 474