logo logo
logo bip

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na VII sesji Rady w dniu 20.02.2003r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zmian w budżecie miasta Kościana na 2003 r.

VII/59/03

 59

 

2.

włączenia zakładu budżetowego pod nazwą Miejskie Składowisko Odpadów Komunalnych w Bonikowie do zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Drogowej w Kościanie

VII/60/03

 60

 

3.

uchwalenia statutu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Drogowej w Kościanie

VII/61/03

 61

 

4.

likwidacji Samorządowego Przedszkola nr 5 w Kościanie

VII/62/03

 62

 

5.

likwidacji Gimnazjum dla Dorosłych w Kościanie ul. Wyzwolenia 24

VII/63/03

 63

 

6.

woli utworzenia spółki z o.o.

VII/64/03

 64

 

7.

zmiany Uchwały nr III/19/02 Rady Miejskiej Kościana z dnia 2.12.2002 r. dotyczącej zasad poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej w miejscach targowiskowych na terenie miasta Kościana w 2003 r.

VII/65/03

 65

 

8.

sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 znajdującego się w budynku położonym w Kościanie przy ul. Grodziskiej 18 oraz zbycia prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu

VII/66/03

 66

 

9.

sprzedaży nieruchomości zabudowanych garażami położonych w Kościanie przy ul. Bączkowskiego

VII/67/03

 67

 

10.

odmowy uchylenia Uchwały nr IV/32/02 z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/291/96 Rady Miejskiej Kościana z dnia 26.06.1996 r. w sprawie ustalenia granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne w Kościanie w rejonie ulic Kruczkowskiego i Podgórna

VII/68/03

 68

 

11.

ustalenia dla miasta Kościana liczby punktów sprzedaży napojów zawierających p0owyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie miasta Kościana miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

VII/69/03

 69

 

12.

ustalenia wysokości opłat adiacenckich

VII/70/03

 70

 

13.

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Miejskiego Zespołu Oświaty, Kultury i Zdrowia

VII/71/03

 71

 

14.

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Samorządowego Przedszkola Nr 1 im. Wandy Chotomskiej w Kościanie nie będących nauczycielami

VII/72/03

 72

 

15.

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Samorządowego Przedszkola Nr 2 w Kościanie nie będących nauczycielami

VII/73/03

 73

 

16.

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Samorządowego Przedszkola Nr 5 w Kościanie nie będących nauczycielami

VII/74/03

 74

 

17.

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Samorządowego Przedszkola Nr 7 w Kościanie nie będących nauczycielami

VII/75/03

 75

 

18.

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Samorządowego Przedszkola Nr 8 im. Misia Uszatka w Kościanie nie będących nauczycielami

VII/76/03

 76

 

19.

odwołania sekretarza gminy

VII/77/03

 77

 

Lista wiadomości