logo logo
logo bip

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na VIII sesji Rady w dniu 19.03.2003r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

powołania sekretarza gminy

VIII/78/03

 78

 

2.

zmian budżetu miasta Kościana na 2003 r.

VIII/79/03

 79

 

3.

nadania nowej numeracji szkołom podstawowym, gimnazjom i zespołom szkół na terenie miasta Kościana

VIII/80/03

 80

 

4.

założenia i organizacji Gimnazjum nr 2 w Kościanie Os. Piastowskie 47

VIII/81/03

 81 (1)
 81 (2)
 81 (3)

 

5.

nadania Gimnazjum nr 2 w Kościanie Os. Piastowskie 47 aktu założycielskiego

VIII/82/03

 82

 

6.

powołania Zespołu Szkół nr 2 w Kościanie Os. Piastowskie 47

VIII/83/03

 83 (1)
 83 (2)
 83 (3)

 

7.

nadania Zespołowi Szkół nr 2 w Kościanie Os. Piastowskie 47 aktu założycielskiego

VIII/84/03

 84

 

8.

ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów miasta Kościana oraz granic ich obwodów

VIII/85/03

 85

 

9.

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Zespołu Szkół nr 1 w Kościanie nie będących nauczycielami

VIII/86/03

 86

 

10.

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Zespołu Szkół nr 2 w Kościanie nie będących nauczycielami

VIII/87/03

 87

 

11.

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie nie będących nauczycielami

VIII/88/03

 88

 

12.

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Szkoły Podstawowej nr 2 w Kościanie nie będących nauczycielami

VIII/89/03

 89

 

13.

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie nie będących nauczycielami

VIII/90/03

 90

 

14.

ustalenia diet dla radnych, przewodniczących zarządów osiedli w Kościanie oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

VIII/91/03

 91

 

15.

powołania doraźnej komisji do zbadania prawidłowości wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu pod budowę pawilonu handlowego na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Surzyńskiego 11

VIII/92/03

 92

 

Lista wiadomości