logo logo
logo bip

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na X sesji Rady w dniu 29.05.2003r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie za 2002 r.

X/106/03

 106

 

2.

zmian budżetu miasta Kościana na 2003 r.

X/107/03

 107

 

3.

zmiany Uchwały nr XXV/286/2000 Rady Miejskiej Kościana z dnia 21.12.2000 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie

X/108/03

 108

 

Lista wiadomości