logo logo
logo bip

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XII sesji Rady w dniu 4.09.2003r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

XII/124/03

 124

 

2.

wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Miejską Kościana pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz zawarcia w tej mierze porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Kościana a Województwem Wielkopolskim

XII/125/03

 125

 

3.

zmian budżetu miasta Kościana na 2003 r.

XII/126/03

 126 (1)
 126 (2)

 

4.

nadania nowej numeracji samorządowym przedszkolom na terenie miasta kościana

XII/127/03

 127

 

5.

ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Kościana

XII/128/03

 128

 

6.

zmiany Uchwały nr XLIV/448/97 Rady Miejskiej Kościana z 16.12.1997 r. w sprawie ustanowienia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie

XII/129/03

 129

 

7.

utworzenia Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT"

XII/130/03

 130

 

8.

przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT"

XII/131/03

 131

 

9.

nabycia nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Nacławskiej 84

XII/132/03

 132

 

10.

zmiany uchwały nr IV/34/02 z dnia 19.12.2002 r. Rady Miejskiej Kościana w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w Kościanie przy Placu Wolności 9-10

XII/133/03

 133

 

11.

wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na okres 10 lat

XII/134/03

 134

 

12.

uchwalenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana terenu przy Al. Kościuszki 19

XII/135/03

 135

 

13.

uchwalenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana terenu przy ul. Poznańskiej 37

XII/136/03

 136

 

14.

uchwalenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana terenu przy ul. Maya

XII/137/03

 137

 

15.

uchwalenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana terenu przy ul. Bernardyńskiej

XII/138/03

 138

 

16.

powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników

XII/139/03

 139

 

Lista wiadomości