logo logo
logo bip

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XIII sesji Rady w dniu 22.09.2003r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zmiany składu osobowego zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników

XIII/140/03

 140

 

Lista wiadomości