logo logo
logo bip

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XIV sesji Rady w dniu 14.10.2003r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

odwołania ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

XIV/141/03

 141

 

2.

powołania do składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

XIV/142/03

 142

 

3.

zmian budżetu miasta Kościana na 2003 r.

XIV/143/03

 143 (1)
 143 (2)

 

4.

zmiany Uchwały nr XI/113/03 Rady Miejskiej Kościana z dnia 14.07.2003 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie modernizacji kotłowni w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie

XIV/144/03

 144

 

5.

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Kościanie przy ul. Północnej

XIV/145/03

 145

 

6.

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Kościanie na zapleczu Al. Kościuszki 5-7

XIV/146/03

 146

 

7.

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Kościanie w rejonie ulic W. Maya, J. Słowackiego i J. Kasprowicza

XIV/147/03

 147

 

8.

wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanych położonych w Kościanie przy ul. Nadobrzańskiej 7, Św. Ducha 20 i Szczepanowskiego 25

XIV/148/03

 148

 

9.

rozstrzygnięcia protestu wniesionego przez Stowarzyszenie Kupców Ziemi Kościańskiej w Kościanie do projektu zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana dla terenów położonych przy Al. Kościuszki 9, ul. Północnej i Rolnej, ul. Gostyńskiej i Składowej w Kościanie

XIV/149/03

 149

 

10.

rozstrzygnięcia protestu wniesionego przez Zarząd Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem"  w Kościanie do projektu zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana terenu położonego przy Al. Kościuszki 9 w Kościanie

XIV/150/03

 150

 

11.

rozstrzygnięcia zarzutu wniesionego przez Pana J. S. D. i Panią D. S. D. do projektu zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana terenu położonego przy Al. Kościuszki 9

XIV/151/03

 151

 

Lista wiadomości