logo logo
logo bip

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

IX/93/03

  93

 

2.

rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kościana za 2002 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kościana

IX/94/03

  94

 

3.

przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

IX/95/03

  95

 

4.

ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Drogowej w Kościanie

IX/96/03

  96

 

5.

zmian budżetu miasta Kościana na 2003 r.

IX/97/03

  97

 

6.

zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na finansowanie inwestycji miejskich

IX/98/03

  98

 

7.

zmiany Uchwały Nr XXIV/245/2000 Rady Miejskiej Kościana z dnia 9.11.2000 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych

IX/99/03

  99

 

8.

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na bankową obsługę budżetu miasta Kościana i jego jednostek organizacyjnych

IX/100/03

  100

 

9.

zmiany Uchwały Nr XVI/165/99 Rady Miejskiej Kościana z dnia 16.12.1999 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez przedszkola samorządowe w mieście Kościanie

IX/101/03

  101

 

10.

utworzenia Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów"

IX/102/03

  102

 

11.

utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej

IX/103/03

  103

 

12.

zmiany Uchwały nr VII/63/03 Rady Miejskiej Kościana z dnia 20.02.2003 r. w sprawie likwidacji Gimnazjum dla Dorosłych w Kościanie ul. Wyzwolenia 24

IX/104/03

  104

 

13.

sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Śmigielskiej

IX/105/03

  105