logo logo
logo bip

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

wyrażenia zgody na przejęcie długu

XI/109/03

 109

 

2.

wyboru Banku prowadzącego obsługę bankową budżetu miasta Kościana i jego jednostek organizacyjnych

XI/110/03

 110

 

3.

zmian budżetu miasta Kościana na 2003 r.

XI/111/03

 111

 

4.

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie modernizacji kotłowni w Zespole Szkół Nr 1 w Kościanie

XI/112/03

 112

 

5.

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie modernizacji kotłowni w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie

XI/113/03

 113

 

6.

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie budowy II etapu kanalizacji sanitarnej dla ulic Balcera i Wojciechowskiego w Kościanie

XI/114/03

 114

 

7.

utworzenia środków specjalnych w szkołach będących jednostkami budżetowymi miasta Kościana

XI/115/03

 115

 

8.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Kościańskiego Ośrodka Kultury w Kościanie za 2002 r.

XI/116/03

 116

 

9.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie za 2002 r.

XI/117/03

 117

 

10.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Kościanie za 2002 r.

XI/118/03

 118

 

11.

powołania członków Rady przy Muzeum Regionalnym w Kościanie

XI/119/03

 119

 

12.

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Kościanie na zapleczu ul. Śmigielskiej

XI/120/03

 120

 

13.

zmiany Uchwały Nr VI/73/90 Rady Miejskiej w Kościanie z dnia 18.12.1990 r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych" z siedzibą w Poznaniu

XI/121/03

 121

 

14.

przekazania Medalu 600-lecia Odnowienia Akademii Krakowskiej

XI/122/03

 122

 

15.

skargi Pana L. R. Szkółka Roślin Ozdobnych „Florat"

XI/123/03

 123