logo logo
logo bip

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zmiany składu osobowego zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników

XIII/140/03

 140