logo logo
logo bip

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zobowiązań w zakresie podjęcia inwestycji pod nazwą „Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego międzyszkolnego obiektu sportowego pod nazwą „Kryta pływalnia w Kościanie" o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta przez Radę Miejską Kościana

XIX/179/03

 179

 

2.

zmiany uchwały nr XI/113/03 Rady Miejskiej Kościana z dnia 14.07.2003 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie modernizacji kotłowni w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie

XIX/180/03

 180

 

3.

zmian budżetu miasta Kościana na 2003 r.

XIX/181/03

 181 (1)
 181 (2)

 

4.

wykazu wydatków w budżecie miasta Kościana, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003

XIX/182/03

 182

 

5.

zmiany Uchwały Nr IX/98/03 Rady Miejskiej Kościana z dnia 24.04.2003 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na finansowanie inwestycji miejskich

XIX/183/03

 183

 

6.

zasad zwrotu wydatków na świadczenia pomocy społecznej w zakresie zadań własnych

XIX/184/03

 184

 

7.

przystąpienia Gminy Miejskiej Kościana do Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie

XIX/185/03

 185

 

8.

przyjęcia Statutu Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie

XIX/186/03

 186

 

9.

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Kościanie przy ul. Szpitalnej 8

XIX/187/03

 187

 

10.

zarzutu wniesionego przez Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie do projektu zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana obejmującego obszar Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego oraz Medycznego Studium Zawodowego w Kościanie

XIX/188/03

 188

 

11.

protestu wniesionego przez Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie do projektu zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana obejmującego obszar Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego oraz Medycznego Studium Zawodowego w Kościanie

XIX/189/03

 189

 

12.

zmiany uchwały nr IV/32/02 Rady Miejskiej Kościana z dnia 19.12.2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/291/96 z dnia 26 czerwca 1996 r. w sprawie ustalenia granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne w Kościanie w rejonie ulic Kruczkowskiego i Podgórna

XIX/190/03

 190

 

13.

przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej Kościana w sprawie aktualnej sytuacji w zakresie zapewnienia mieszkańcom miasta dostępu do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w 2004 r.

XIX/191/03

 191

 

14.

skargi Pana J. B.

XIX/192/03

 192

 

15.

zmiany Statutu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie

XIX/193/03

 193

 

16.

zarzutu wniesionego przez Pana J. S. D. i Panią D. S. D. do projektu zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana terenu położonego przy Al. Kościuszki 9

XIX/194/03

 194

 

17.

protestu wniesionego przez Zarząd Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem" w Kościanie do projektu zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana terenu położonego przy Al. Kościuszki 9

XIX/195/03

 195