logo logo
logo bip

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zmian budżetu miasta na 2003 r.

XV/152/03

 152

 

2.

zmiany Uchwały nr XI/112/03 Rady Miejskiej Kościana z dnia 14.07.2003 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie modernizacji kotłowni w Zespole Szkół nr 1 w Kościanie (od 1.09.2003 r. jako Zespół Szkół Nr 4)

XV/153/03

 153

 

3.

wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Miasta Kościana

XV/154/03

 154

 

4.

zasad funkcjonowania i trybu korzystania z usług samorządowych przedszkoli w mieście Kościanie

XV/155/03

 155

 

5.

nadania samorządowym przedszkolom prowadzonym przez Gminę Miejską Kościana aktów założycielskich

XV/156/03

 156

 

6.

zmiany Uchwały nr L/510/02 Rady Miejskiej Kościana z dnia 8.10.2002 r. w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Kościan

XV/157/03

 157

 

7.

wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kościanie

XV/158/03

 158

 

8.

wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu

XV/159/03

 159

 

9.

wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu - Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie

XV/160/03

 160