logo logo
logo bip
2004

Uchwały podjęte na XXVI sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 14.10.2004 r.

 

 

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

XXVI/302/04

302.pdf 

2.

zaciągnięcia zobowiązania wekslowego

XXVI/303/04

303.pdf 

3.

zmian budżetu miasta Kościana na 2004 r. oraz  sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr XXV/290/04 Rady Miejskiej Kościana z dnia 25.08.2004 r. w sprawie zmian budżetu miasta Kościana na 2004 r. 

XXVI/304/04

304 uchwała.pdf

304zał.1.pdf

304zał.2.pdf

304zał.3.pdf

304zał.4.pdf

304zał.5,6.pdf 

4.

zmiany Uchwały nr VI/48/03 z dnia 23.01.2003 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Gminy Miejskiej w Kościanie

XXVI/305/04

305.pdf 

5.

wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kościana na lata 2005-2009

XXVI/306/04

306.pdf

6.

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie przy Al. Kościuszki 9

XXVI/307/04

307.pdf

307.plan.pdf

7.

wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości gruntowych

XXVI/308/04

308.pdf

8.

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Klemensa Kruszewskiego

XXVI/309/04

309.pdf

9.

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Bocznej na rzecz użytkownika wieczystego

XXVI/310/04

310.pdf

10.

bonifikaty od ceny nieruchomości położonej przy ul. Rynek 4 w Kościanie

XXVI/311/04

311.pdf

11.

nadania nazw ulicom

XXVI/312/04

312.pdf

312.zał.1.pdf

312.zał.2.pdf

12.

określenia zasad dokonywania ocen kwalifikacyjnych mianowanych pracowników Urzędu Miejskiego Kościana

XXVI/313/04

313.pdf

13.

wyboru Komisji dyscyplinarnej I instancji

XXVI/314/04

314.pdf

14.

wyboru Komisji dyscyplinarnej II instancji

XXVI/315/04

315.pdf

15.

skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie

XXVI/316/04

316.pdf

16.

zbycia udziałów w jednoosobowej Spółce z o.o. Gminy Miejskiej Kościana pod nazwą Zakład Oczyszczania Miasta w Kościanie

XXVI/317/04

317.pdf

 

Lista wiadomości