logo logo
logo bip
2004

Uchwały podjęte na XXVIII sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 29.12.2004 r.

 

 

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

XXVIII/331/04

331.pdf 

2.

rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego

XXVIII/332/04

 332.pdf

3.

ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków

XXVIII/333/04

333.pdf 

4.

trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

XXVIII/334/04

334.pdf 

5.

utworzenia środków specjalnych na otrzymane przez Gminę Miejską Kościan darowizny

XXVIII/335/04

335.pdf 

6.

zmian budżetu miasta Kościana na 2004 r.

XXVIII/336/04

336uchwała.doc

336.zał1.doc

336.zał2.doc

336.zał3.doc

336.zał4.doc

336.zał5.doc

336.zał6.doc

336.zał7.xls

336.zał8.xls

336.zał9.doc

336.zał10.doc

336.zał11.doc

7.

wykazu wydatków w budżecie miasta Kościana, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004

XXVIII/337/04

337.pdf

8.

wskazania źródeł dochodów budżetu miasta Kościana, stanowiących pokrycie wykupu weksla 

XXVIII/338/04

338.pdf

9.

zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w mieście Kościanie

XXVIII/339/04

339uchwała.pdf

339.zał.doc

10.

uchwalenia budżetu miasta Kościana na 2005 r.

XXVIII/340/04

340uchwała.pdf

340.zał1.xls

340.zał2.xls

340.zał3,4,5.pdf

340.zał6.xls

340.zał7.xls

340.zał8.xls

340.zał9.xls

340.zał10.xls

340.zał11.xls

340.zał12.xls

340.zał13.xls

11.

przyjęcia Miejskiego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2005

XXVIII/341/04

341.pdf

12.

wyboru delegata do Stowarzyszenia Miast i Gmin położonych przy drodze ekspresowej Poznań – Wrocław ,,Piątka’’

XXVIII/342/04

342.pdf

 

 

Darmowa przeglądarka plików MS EXCEL
Lista wiadomości