logo logo
logo bip
2005

Uchwały podjęte na XXX sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 30.03.2005 r.

 
 

 

 

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

zmian budżetu miasta Kościana na 2005 r. oraz korekty do uchwały nr XXIX/343/05 Rady Miejskiej Kościana z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zmian budżetu miasta Kościana na 2005 r.

XXX/354/05

 354-1.pdf

354-2.xls

354-3.xls

354-4.xls

2.

utworzenia w niektórych jednostkach budżetowych rachunku dochodów własnych

XXX/355/05

355.pdf 

3.

zmiany uchwały nr XV/155/03 Rady Miejskiej Kościana z dnia 30.10.2003 r. w sprawie zasad funkcjonowania i trybu korzystania z usług samorządowych przedszkoli w mieście Kościanie

XXX/356/05

356.pdf 

4.

regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kościana

XXX/357/05

357.pdf 

5.

funkcjonowania Zespołów Szkół nr 1, 2, 3 i 4 w Kościanie po dniu 31 sierpnia 2005 r.

XXX/358/05

358.pdf 

6.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym

XXX/359/05

359.pdf 

7.

zmiany Statutu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie

XXX/360/05

360.pdf 

8.

nadania imienia Muzeum Regionalnemu w Kościanie

XXX/361/05

 361.pdf

9.

nadania imienia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kościanie

XXX/362/05

362.pdf 

 

Darmowa przeglądarka plików MS EXCEL
Lista wiadomości