logo logo
logo bip
2005

Uchwały podjęte na XXXV sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 04.10.2005 r.

Lp.
Uchwała w sprawie
Numer uchwały
Tekst uchwały
1.
wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. ,,Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego, międzyszkolnego obiektu sportowego Kryta Pływalnia w Kościanie'' i zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy
XXXV/414/05
 414.pdf
2.
zmian budżetu miasta Kościana na 2005 r.
XXXV/415/05
 415.pdf
3.
zmiany Uchwały nr XXX/355/05 Rady Miejskiej Kościana z dnia 30.03.2005 r. w sprawie utworzenia w niektórych jednostkach budżetowych rachunku dochodów własnych
XXXV/416/05
 416.pdf
4.
zobowiązań w zakresie podjęcia inwestycji pod nazwą ,,Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Kościanie''
XXXV/417/05
 417.pdf
5.
przystąpienia do sporządzania zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie przy ul. Maya
XXXV/418/05

 418.pdf

418.zalacznikgraficzny

6.
przystąpienia do sporządzania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie przy ul. Śmigielskiej
XXXV/419/05

 419.pdf

419.zalacznikgraficzny

7.
przystąpienia do sporządzania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie pomiędzy ul. Św. Ducha, Marcinkowskiego i Grodziską
XXXV/420/05

 420.pdf

420.zalacznikgraficzny

Lista wiadomości