logo logo
logo bip
2005

Uchwały podjęte na XXXIX sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 29.12.2005 r.

Lp.
Uchwała w sprawie
Numer uchwały
Tekst uchwały
1.
zmiany uchwały nr XXIX/345/05 Rady Miejskiej z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zobowiązań w zakresie podjęcia inwestycji pod nazwą ,,Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego, międzyszkolnego obiektu sportowego pod nazwą Kryta pływalnia w Kościanie'' o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta przez Radę Miejską Kościana
XXXIX/452/05
 452.pdf
2.
zmian budżetu miasta Kościana na 2005 r.
XXXIX/453/05
 453.pdf
3.
wykazu wydatków w budżecie miasta Kościana, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005
XXXIX/454/05
 454.pdf
4.
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Gminy Miejskiej Kościana
XXXIX/455/05
 455.pdf
5.
uchwalenia budżetu miasta Kościana na 2006 r.
XXXIX/456/05
 456.pdf
6.
szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i zmian oraz o wysokości stypendiów sportowych
XXXIX/457/05
 457.pdf
7.
wskazania źródeł dochodów budżetu miasta Kościana, stanowiących pokrycie wykupu weksla - nieważność uchwały stwierdzona uchwałą RIO nr 3/91/2006 z 1.02.2006r.
XXXIX/458/05
 458.pdf
Lista wiadomości