logo logo
logo bip
2006

Uchwały podjęte na XLII sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 27.04.2006 r.

 
Lp.
Uchwała w sprawie
Numer uchwały
Tekst uchwały
1.
rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Kościana za 2005 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kościana
XLII/490/06
 490.pdf
2.
zmian budżetu miasta Kościana na 2006 r.
XLII/491/06
 491.pdf
3.
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Kościanie za 2005 rok
XLII/492/06
 492.pdf
4.
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie za 2005 rok
XLII/493/06
 493.pdf
5.
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Kościańskiego Ośrodka Kultury w Kościanie za 2005 rok
XLII/494/06
 494.pdf
6.
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Rehabilitacyjnego dla dzieci i Młodzieży w Kościanie za 2005 rok
XLII/495/06
 495.pdf
7.
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Chłapowskiego na rzecz użytkownika wieczystego
XLII/496/06
 496.pdf
8.
przyjęcia zmian w Statucie Związku Międzygminnego ,,Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT''
XLII/497/06
 497.pdf
9.
przyjęcia zmian w Statucie Związku Międzygminnego ,,Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT''
XLII/498/06
 498.pdf
10.
skargi dotyczącej działalności Burmistrza Miasta Kościana
XLII/499/06
 499.pdf
Lista wiadomości