logo logo
logo bip
2006

Uchwały podjęte na XL sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 26.01.2006 r.

Lp.
Uchwała w sprawie
Numer uchwały
Tekst uchwały
1.
zmiany uchwały nr XXXIV/401/05 z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie zobowiązań w zakresie podjęcia inwestycji pod nazwą ,,Budowa budynku socjalnego''
XL/ 459/06
 459.pdf
2.
zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Kościana nr XXXVI/421/05 z dnia 3 listopada 2005 r. w sprawie zobowiązań w zakresie podjęcia inwestycji pod nazwą ,,Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Kościanie''
XL/460/06
 460.pdf
3.
zmian budżetu miasta Kościana na 2006 r.
XL/461/06
 461.pdf
4.
zmiany uchwały nr XXXVII/434/05 Rady Miejskiej Kościana z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków oraz nagród
XL/462/06
 462.pdf
5.
zmiany uchwały nr XXXVII/433/05 Rady Miejskiej Kościana z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kościana - wyrok WSA z 18.11.2009 r. stwierdzający nieważność § 13 ust. 2 pkt 5 regulaminu
XL/463/06
 463.pdf
6.
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Z. Sierakowskiego 15 na rzecz użytkownika wieczystego
XL/464/06
 464.pdf
7.
powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej Kościana
XL/465/06
 465.pdf
Lista wiadomości