logo logo
logo bip
2006

Uchwały podjęte na XLI sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 16.03.2006 r.

Lp.
Uchwała w sprawie
Numer uchwały
Tekst uchwały
1.
zmian budżetu miasta Kościana na 2006 r.
XLI/466/06
 466.pdf
2.
zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kościana oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów
XLI/467/06
 467.pdf
3.
wskazania źródeł dochodów budżetu miasta Kościana, stanowiących pokrycie wykupu weksla
XLI/468/06
 468.pdf
4.
najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Kościanie nie będących nauczycielami
XLI/469/06
 469.pdf
5.
najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Samorządowego Przedszkola Nr 2 w Kościanie nie będących nauczycielami
XLI/470/06
 470.pdf
6.
najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Samorządowego Przedszkola Nr 3 w Kościanie nie będących nauczycielami
XLI/471/06
 471.pdf
7.
najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Samorządowego Przedszkola Nr 4 w Kościanie nie będących nauczycielami
XLI/472/06
 472.pdf
8.
najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Miejskiego Zespołu Oświaty, Kultury i Zdrowia w Kościanie
XLI/473/06
 473.pdf
9.
najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Międzyszkolnego Obiektu Sportowego w Kościanie
XLI/474/06
 474.pdf
10.
najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Zespołu Szkół nr 1 w Kościanie nie będących nauczycielami
XLI/475/06
 475.pdf
11.
najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Zespołu Szkół nr 2 w Kościanie nie będących nauczycielami
XLI/476/06
 476.pdf
12.
najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie nie będących nauczycielami
XLI/477/06
 477.pdf
13.
najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Zespołu Szkół nr 4 w Kościanie nie będących nauczycielami
XLI/478/06
 478.pdf
14.
najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie nie będących nauczycielami
XLI/479/06
 479.pdf
15.
najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie nie będących nauczycielami
XLI/480/06
16.
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kościanie przy W. Maya
XLI/481/06
 481.pdf
17.
wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz Polskiego Związku Działkowców
XLI/482/06
 482.pdf
18.
uzupełnienia wyposażenia Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie
XLI/483/06
 483.pdf
19.
określenia zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie
XLI/484/06
 484.pdf
20.
przeprowadzenia kontroli okresowej Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie
XLI/485/06
 485.pdf
21.
przystąpienia do opracowania Programu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu dla miasta Kościana na lata 2006-2012
XLI/486/06
 486.pdf
22.
przystąpienia do opracowania gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych
XLI/487/06
 487.pdf
23.
organizacji prac społecznie użytecznych w mieście Kościanie
XLI/488/06
 488.pdf
24.
zmiany uchwały nr XVIII/177/03 Rady Miejskiej Kościana z dnia 11.12.2003 r. w sprawie ustalenia w Kościanie strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania
XLI/489/06
 489.pdf
Lista wiadomości