logo logo
logo bip
2006

Uchwały podjęte na IV sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 28.12.2006 r.

 
Lp.
Uchwała w sprawie
Numer uchwały
Tekst uchwały
1.
zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Miasta Kościana
IV/20/06
20.pdf 
2.
zmian budżetu Miasta Kościana na 2006 r.
IV/21/06
21.pdf 
3.
wykazu wydatków w budżecie Miasta Kościana, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006
IV/22/06
22.pdf 
4.
zmiany Uchwały nr XLV/536/06 Rady Miejskiej Kościana z dnia 14 września 2006 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
IV/23/06
23.pdf 
5.
programu współpracy Gminy Miejskiej Kościan z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2007 r.
IV/24/06
24.pdf 
6.
uchwalenia Miejskiego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2007
IV/25/06
25.pdf 
7.
uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007
IV/26/06
26.pdf 
8.
zmiany Uchwały Nr XLV/530/06 Rady Miejskiej Kościana z dnia 14 września 2006 r. w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
IV/27/06
 27.pdf
9.
uchwalenia budżetu Miasta Kościana na rok 2007
IV/28/06
 
Lista wiadomości