logo logo
logo bip
2006

Uchwały podjęte na XLVI sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 26.10.2006 r.

 

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

XLVI/540/06 

540.pdf 

2.

zmian budżetu Miasta Kościana na 2006 r.

 XLVI/541/06

541.pdf

3.

przyjęcia ,,Strategii rozwiązywania problemów społecznych’’ w Gminie Miejskiej Kościan na lata 2007-2015

 XLVI/542/06

542.pdf

Program cz. 1

 Program cz. 2

4.

trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

 XLVI/543/06

 

543.pdf 

5.

zmiany uchwały nr XXXVII/434/05 Rady Miejskiej Kościana z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków oraz nagród

XLVI/544/06 

544.pdf 

6.

ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków oraz nagród

 XLVI/545/06

545.pdf 

7.

najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Zespołu Szkół nr 1 w Kościanie niebędących nauczycielami

 XLVI/546/06

546.pdf 

8.

najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Zespołu Szkół nr 2 w Kościanie niebędących nauczycielami

 XLVI/547/06

547.pdf 

9.

najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie niebędących nauczycielami

 XLVI/548/06

 548.pdf

10.

najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Zespołu Szkół nr 4 w Kościanie niebędących nauczycielami

 XLVI/549/06

 549.pdf

11.

najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników I Liceum Ogólnokształcącego  w Kościanie niebędących nauczycielami

 XLVI/550/06

550.pdf 

12.

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Samorządowego Przedszkola nr 1 w Kościanie niebędących nauczycielami

 XLVI/551/06

551.pdf 

13.

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Samorządowego Przedszkola nr 2 w Kościanie niebędących nauczycielami

 XLVI/552/06

552.pdf 

14.

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Samorządowego Przedszkola nr 3 w Kościanie niebędących nauczycielami

 XLVI/553/06

 553.pdf

15.

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Samorządowego Przedszkola nr 4 w Kościanie niebędących nauczycielami

 XLVI/554/06

554.pdf 

16.

wyrażenia woli organizacji Mistrzostw Europy Seniorek i Seniorów w Trójboju Siłowym w Kościanie w 2007 roku

 XLVI/555/06

555.pdf

17.

powołania Z-cy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kościanie

 XLVI/556/06

556.pdf 

18.

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie przy ul. Maya

 XLVI/557/06

557.pdf

557 plan.jpg 

19.

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Iwaszkiewicza 12

 XLVI/558/06

558.pdf 

20.

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w kościanie przy ul. Iwaszkiewicza

 XLVI/559/06

 559.pdf

21.

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Wyzwolenia

 XLVI/560/06

560.pdf 

22.

przeznaczenia środków pochodzących z umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 XLVI/561/06

 561.pdf

23.

kontynuowania współpracy i przystąpienia w partnerstwie z Gminą Nederlek do realizacji projektu ,,Wizja strategiczna dla Miasta Kościana’’

 XLVI/562/06

562.pdf 

24.

kontynuowania współpracy i przystąpienia w partnerstwie z Gminą Nederlek do realizacji projektu ,,Międzygminnego, strategicznego planu rozwoju przestrzennego i gospodarczego’’

 XLVI/563/06

563.pdf 

 

Lista wiadomości