logo logo
logo bip
2006

Uchwały podjęte na II sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 6.12.2006 r.

 

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

wstąpienia p. Anny Małgorzaty Szeller-Wachowiak na miejsce radnej Doroty Kinal

II/5/06

5.pdf 

2.

upoważnienia wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Kościana

II/6/06

6.pdf 

3.

wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej Kościana

II/7/06

7.pdf 

4.

ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kościana

II/8/06

8.pdf 

5.

ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Kościana

II/9/06

9.pdf 

6.

ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Kościana

II/10/06

10.pdf 

 

Lista wiadomości