logo logo
logo bip
2006

Uchwały podjęte na III sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 14.12.2006 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

zmian budżetu Miasta Kościana na 2007 r.

III/11/06

11.pdf 

2.

podatku od nieruchomości na 2007 r.

III/12/06

12.pdf 

3.

zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Miasta Kościana

III/13/05

13.pdf 

4.

określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Kościana na 2007 rok

III/14/06

 14.pdf

5.

ustalenia stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru na 2007 rok

III/15/06

15.pdf 

6.

zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Kościana na 2007 r.

III/16/06

16.pdf 

7.

odwołania Sekretarza Gminy Miejskiej Kościan

III/17/06

17.pdf 

8.

powołania Sekretarza Gminy Miejskiej Kościan

III/18/06

18.pdf 

9.

wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Miasta Kościana

III/19/06

19.pdf 

 

Lista wiadomości