logo logo
logo bip
2007

Uchwały podjęte na XIII sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 11.10.2007 r.

 

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu

XIII/128/07

128.pdf 

2.

przyjęcie wyników z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana przeprowadzonej w Zespole Szkół nr 2 w Kościanie

XIII/129/07

129.pdf 

3.

uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Kościana

XIII/130/07

130.pdf

1 część załącznika.pdf

2 część załącznika.pdf

3 część załącznika.pdf

4 część załącznika.pdf 

4.

uchwalenia Regulaminu udzielania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu odpadów powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie miasta Kościana

XIII/131/07

131.pdf

5.

ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego

XIII/132/07

132.pdf

6.

sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 znajdującego się w budynku położonym w Kościanie przy Al. Kościuszki 5-7 oraz ustanowienia prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu

XIII/133/07

133.pdf

7.

odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

XIII/134/07

134.pdf

8.

powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kościanie

XIII/135/07

135.pdf

9.

powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Skarbnika Gminy Miejskiej Kościan

XIII/136/07

136.pdf

10.

zmian budżetu Miasta Kościana na 2007 rok

XIII/137/07

137.pdf 

załącznik nr 1

załącznik nr 2

Załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

 

Lista wiadomości