logo logo
logo bip
2007

Uchwały podjęte na IX sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 24.05.2007 r.

 
Lp.
Uchwała w sprawie
Numer uchwały
Tekst uchwały
1.
zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kościana oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów
IX/76/07
76.pdf 
2.
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie inwestycji pn. ,,Termomodernizacja wraz ze zmianą systemu ogrzewania z cieplika na kotłownię gazową w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Kościanie, os. Piastowskie nr 73''
IX/77/07
77.pdf 
3.
zobowiązań w zakresie podjęcia inwestycji pn. ,,Termomodernizacja wraz ze zmianą systemu ogrzewania z cieplika na kotłownię gazową w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Kościanie, os. Piastowskie nr 73''
IX/78/07
78.pdf 
4.
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie inwestycji pn. ,,Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Kościanie, Os. Piastowskie 47''
IX/79/07
79.pdf 
5.
zobowiązań w zakresie podjęcia inwestycji pn. ,,Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Kościanie, Os. Piastowskie 47''
IX/80/07
80.pdf 
6.
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie inwestycji pn. ,,Termomodernizacja wraz ze zmianą systemu ogrzewania z cieplika na kotłownię gazową dla Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie, ul. Wyzwolenia 24''
IX/81/07
81.pdf 
7.
zobowiązań w zakresie podjęcia inwestycji pn. ,,Termomodernizacja wraz ze zmianą systemu ogrzewania z cieplika na kotłownię gazową dla Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie, ul. Wyzwolenia 24''
IX/82/07
82.pdf 
8.
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie inwestycji pn. ,,Dostawa i montaż 4 szt. separatorów wraz z osadnikami na Kościańskim Kanale Obry w Kościanie''
IX/83/07
83.pdf 
9.
zmian budżetu Miasta Kościana na 2007 r.
IX/84/07
10.
zmiany Uchwały nr VIII/91/03 Rady Miejskiej Kościana z dnia 19.03.2003 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych, przewodniczących zarządów osiedli w Kościanie oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
IX/85/07
85.pdf 
11.
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia pomocy społecznej - Dom Dziennego Pobytu w Kościanie oraz uchylenia uchwały nr VI/47/07 Rady Miejskiej Kościana z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia pomocy społecznej i uchwały nr XXXIV/279/04 Rady Miejskiej Kościana z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
IX/86/07
86.pdf 
12.
przyjęcia protokółu z kontroli okresowej Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie
IX/87/07
87.pdf 
13.
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie za 2006 rok
IX/88/07
88.pdf 
14.
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Kościanie za 2006 rok
IX/89/07
89.pdf 
15.
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Kościańskiego Ośrodka Kultury w Kościanie za 2006 rok
IX/90/07
90.pdf 
 
Lista wiadomości