logo logo
logo bip
2007

Uchwały podjęte na XIV sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 30.10.2007 r.

 

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

podatku od nieruchomości na 2008 rok

XIV/138/07

138.pdf 

2.

określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Kościana

XIV/139/07

           139.pdf

3.

zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Kościana na 2008 rok

XIV/140/07

140.pdf 

4.

utraty mocy uchwał nr IX/77/07, nr IX/79/07, nr IX/81/07 Rady Miejskiej Kościana z dnia 24 maja 2007 r.

XIV/141/07

141.pdf 

5.

utraty mocy uchwały nr X/99/07 Rady Miejskiej Kościana z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji na lata 2008-2009 przekraczających granicę ustaloną w budżecie Miasta na rok 2007

XIV/142/07

142.pdf 

6.

zmian budżetu Miasta Kościana na 2007 rok

XIV/143/07

143.pdf

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4 

7.

programu współpracy Gminy Miejskiej Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok

XIV/144/07

144.pdf 

8.

zmiany uchwały Nr XXXVIII/451/05 Rady Miejskiej Kościana z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych położonych na terenie miasta Kościana

XIV/145/07

145.pdf 

9.

ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości

XIV/146/07

146.pdf 

10.

zmiany składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kościana

XIV/147/07

147.pdf 

11.

zmiany Uchwały Nr XLV/530/06 Rady Miejskiej Kościana z dnia 14 września 2006 r. w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

XIV/148/07

148.pdf 

 

Lista wiadomości