logo logo
logo bip
2007

Uchwały podjęte na XI sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 13.08.2007 r.

 

 

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

zamiaru podjęcia w latach 2008-2013 inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

XI/103/07

103.pdf 

2.

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie za obwodnicą

XI/104/07

104.pdf

rysunek planu.jpg 

3.

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie przy ul. Śmigielskiej

XI/105/07

105.pdf

rysunek planu.jpg 

4.

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie przy ul. Śmigielskiej

XI/106/07

106.pdf

rysunek planu.jpg 

5.

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie przy ul. Czempińskiej

XI/107/07

107.pdf

rysunek planu.jpg 

6.

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie - ,,Łazienki''

XI/108/07

108.pdf

rysunek planu.jpg 

7.

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie na os. Konstytucji 3 Maja

XI/109/07

109.pdf

rysunek planu.jpg 

8.

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Rzemieślniczej 2-4 na rzecz użytkownika wieczystego

XI/110/07

110.pdf 

9.

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Bocznej 7 na rzecz użytkownika wieczystego

XI/111/07

111.pdf 

10.

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Bocznej 9 na rzecz użytkownika wieczystego

XI/112/07

112.pdf 

11.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym na lokal użytkowy położony w Kościanie przy ul. Piłsudskiego 33

XI/113/07

113.pdf 

12.

zmiany Uchwały nr VIII/74/07 z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia w Kościanie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania - rozstrzygnięcie nadzrocze Wojewody Wielkopolskiego NK.I.Le.1.0911-209/07 z 31.08.2007 r. nieważność w cxzęści dot. § 3 w zakresie wyrazów ,,z mocą od 01.08.2007 r.''

XI/114/07

114.pdf 

13.

sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr X/102/07 Rady Miejskiej Kościana z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Kościana

XI/115/07

 115.pdf

 

Lista wiadomości