logo logo
logo bip
2007

Uchwały podjęte na XV sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 29.11.2007 r.

 

 

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

XV/149/07

149.pdf 

2.

udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kościan na budowę ścieżki rowerowej Racot-Gryżyna

XV/150/07

150.pdf 

3.

zmian budżetu Miasta Kościana na 2007 rok

XV/151/07

 

4.

zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Społecznej Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie

XV/152/07

152.pdf 

5.

uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008

XV/153/07

153.pdf 

6.

uchwalenia Miejskiego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2008

XV/154/07

154.pdf 

7.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym

XV/155/07

155.pdf 

8.

utraty mocy uchwały nr XIV/142/07 Rady Miejskiej Kościana z dnia 30 października 2007 r.

XV/156/07

156.pdf 

9.

zmiany uchwały nr X/99/07 Rady Miejskiej Kościana z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji na lata 2008-2009 przekraczających granicę ustaloną w budżecie miasta na rok 2007

XV/157/07

157.pdf 

 

Lista wiadomości